Služby

Služby

Našim klientům nabízíme komplexní služby v oblasti nemovitostí včetně:

Akviziční fáze

 • Vyhledání vhodné lokality z hlediska dopravní obslužnosti, ceny, kapacity a ostatních kritérií stanovených klientem.
 • Zajištění akvizice, případně tendru na akvizici pozemku či projektu, včetně stanovení kritérií, vyhodnocení nabídek a doporučení klientovi, výběru právních poradců, strukturování transakce a vyjednání smluvní dokumentace.
 • Narovnání právních vad (nezapsaná věcná břemena, nejasná identifikace parcel, dědická řízení, exekuce, předběžná opatření apod.).
 • Vyjednání solidních podmínek u obecních pozemků.

Přípravná předrealizační fáze

 • Poradenství při stanovení maximálního výnosu projektu a kvality
  • Koordinace architektů
  • Doporučení kvalitních materiálů a technologických postupů, které šetří dobu výstavby i stavební náklady
  • Návrh automatizace budov pro zvýšení komfortu a snížení provozních nákladů
  • Daňová optimalizace s provázaností na platnou i budoucí legislativu
 • Příprava plánu výstavby včetně závazného harmonogramu a rozpočtu
 • Zajištění tendru na architekty a dodavatele projekčních prací
 • Řízení a koordinace procesu projektování s cílem cenové optimalizace při zachování zadání klienta
 • Řízení a koordinace procesu zajištění nezbytných povolení pro výstavbu nemovitosti (změna ÚP, EIA, ÚR, SP, kolaudační souhlas)
 • Řízení certifikace LEED a BREEAM (podněty pro uplatnění technologických procesů pro získání mezinárodní certifikace LEED a BREEAM "Zelené budovy„)

Realizační fáze

 • Zajištění tendru na generálního dodavatele stavby a vyjednání smluvní dokumentace s ním (pevná cena a rozpočet).
 • Zajištění technického a cenového dozoru investora.
 • Řízení procesu výstavby z pohledu investora, vyjednání změnových listů, jejich nacenění a řízení jejich dopadů na harmonogram a rozpočet.
 • Technicko-administrativní řízení projektu, navržení oběhu dokumentů a jejich schvalování v rámci projektu a průběžná kontrola a řízení.
 • Průběžný controlling a reporting projektu, včetně reportingu plnění harmonogramu a rozpočtu, daňová a účetní optimalizace v průběhu výstavby i při zařazení nemovitosti do užívání. Činnosti dle tohoto bodu jsme schopni nabídnout buď interně nebo ve spolupráci s jednou z auditorských firem.
 • Zajištění pronájmu nebytových i bytových prostor v jednotlivých projektech kvalitními a solventními nájemci.
 • Poradenství při stanovení požadavků na vnitřní vybavení budovy (fit-out), zajištění tendru na jeho dodávku, kontrola a řízení realizace.
 • Zajištění správy objektu týmem CBE nebo organizace tendru na správce objektu.

Realizované developerské projekty v České a Slovenské republice

intermediate.jpg
laugaricio1.jpg
tesco_-_elakovice.jpg
1.jpg
Stadion_exterior.jpg
FP_z_venku_-_final.jpg
factory_pro_5.jpg
photo-05-B.jpg
cema-0000-original.jpg
malesice4.jpg